Sozio 69 - 2006

Sozio 69 - 2006

2006

Omschrijving

ACT: Methode voor lastig behandelen

ACT: Methode voor lastig behandelen

De behandelmethode ACT (Assertive Community Treatment) staat volop in de belangstelling binnen de ggz en de verslavingszorg. Psychiater Tatijana Malesevic schetst de ontstaansgeschiedenis en werkwijze ervan.

Wat is er zo bijzonder aan de behandelmethode act? Wat heeft ertoe geleid dat er de laatste jaren veel over wordt gesproken en geschreven? En dat momenteel veel teams binnen GGZ-instellingen in deze behandelmethode worden getraind?


Het antwoord op deze vragen is meervoudig. Centraal staat in elk geval het inzicht dat veel zieke mensen op straat verloederen. En dat dit door de zorg anders te organiseren, kan worden 
voorkomen. Het gaat om een radicaal andere kijk op de organisatie van medisch/psychosociale hulpverlening en zorg, en de daarbij horende cultuurverandering. In dit artikel wordt allereerst 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van ACT. Daarna komen de werkwijze en de praktische aspecten aan bod.

 

Meer info
3,90
Behandeling clienten met verslaving en psychiatrische stoornis

Behandeling clienten met verslaving en psychiatrische stoornis

Hoe behandel je patiënten die kampen met een verslaving én een psychiatrische aandoening? Van
belang is dat de behandeling tegelijkertijd plaatsheeft, betoogt Patricia van Wijngaarden. Sociaal pedagogen hebben een duidelijke rol in de diagnostiek en behandeling.

Meer info
3,90
Casus LVG LVB

Casus LVG LVB

Kaat is een vrouw van veertig jaar met een licht verstandelijke handicap. Sinds het overlijden van haar moeder woont ze in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap. Kaat zoekt nu veel contact met één begeleidster, Ze wil voortdurend in haar nabijheid zijn en wijkt niet van haar zijde. An mag Kaat graag en vindt het momenteel belangrijk voor Kaat en laat het toe. Er ontstaat nogal wat discussie in het team. An vindt dat men Kaat meer tijd moet geven, ze zit midden ineen rouwproces en ook de overgang naar het verblijfstehuis is niet makkelijk geweest. Kaat heeft vooral veel liefde nodig, volgens An en dan zal het vervelende gedrag na een tijd vanzelf wel verdwijnen. Wat vind je van de houding van An?
Meer info
3,90
Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren

Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren

Wat is het verband tussen middelengebruik en psychiatrische problemen onder jongeren? En welke
preventieve maatregelen en behandelmogelijkheden zijn er? Onderzoeker Chrisje Couwenbergh beantwoordt deze vragen in dit artikel. Daarnaast zet ze de actuele uitkomsten van onderzoek naar middelenmisbruik onder jongeren op een rij.
Meer info
3,90
Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in Amsterdam betrokken bij een samenwerkingsproject en doet verslag van haar bevindingen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties?
Meer info
3,90
Zin en onzin van diagnostiek - van zelftest tot DSM4

Zin en onzin van diagnostiek - van zelftest tot DSM4

Zelftests zijn de laatste tijd sterk in opkomst. De vraag is hoe dit soort tests zich verhouden tot het klassieke medisch onderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek van psycholoog en psychiater. Is er een rangorde in aard, nut en noodzaak aan te geven? Margot van Heteren brengt het testterrein in kaart.
Meer info
3,90