ACT: Methode voor lastig behandelen

ACT: Methode voor lastig behandelen

Productgroep Sozio 69 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De behandelmethode ACT (Assertive Community Treatment) staat volop in de belangstelling binnen de ggz en de verslavingszorg. Psychiater Tatijana Malesevic schetst de ontstaansgeschiedenis en werkwijze ervan.

Wat is er zo bijzonder aan de behandelmethode act? Wat heeft ertoe geleid dat er de laatste jaren veel over wordt gesproken en geschreven? En dat momenteel veel teams binnen GGZ-instellingen in deze behandelmethode worden getraind?


Het antwoord op deze vragen is meervoudig. Centraal staat in elk geval het inzicht dat veel zieke mensen op straat verloederen. En dat dit door de zorg anders te organiseren, kan worden 
voorkomen. Het gaat om een radicaal andere kijk op de organisatie van medisch/psychosociale hulpverlening en zorg, en de daarbij horende cultuurverandering. In dit artikel wordt allereerst 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van ACT. Daarna komen de werkwijze en de praktische aspecten aan bod.