Sozio 77 - 2007

Sozio 77 - 2007

2007

Omschrijving

Casus Solliciteren Jongerenwerk

Casus Solliciteren Jongerenwerk

Michel heeft CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) gestudeerd. Hij is 24 jaar en enthousiast om aan de slag te gaan. Hij heeft gedurende de opleiding met jongeren gewerkt. Michel heeft een eindproductie gemaakt voor de opleiding over alcohol en drugs.Zijn recente kennis lijkt niet op aarde
geschat te worden. Hij begint door al deze ervaringen te twijfelen of hij wel voor een sector, een beroep of functie is opgeleid. Michel staat voor de keus om voor doelgroep (jongeren), sector (curatieve of preventieve zorg) en type functie (directe cliënten contacten of beleid) te kiezen. Wat moet hij doen?
Meer info
3,90
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek

Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek

Delict, slachtoffer en dader. Voorgeleiding, uitspraak door de rechter en afhandeling van de opgelegde straf. Deze gang van zaken zonder veel contact tussen dader en slachtoffer begint te veranderen. Herstelbemiddeling biedt dader en slachtoffer van een delict de mogelijkheid
om via herstelgesprekken tot een constructieve vorm van herstel te komen. Wanneer kun je herstelgesprekken zinvol inzetten en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen?
Meer info
3,90
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie

Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie

Moet de jeugdzorg, na de gezondheidszorg en de energievoorziening, ook aan marktwerking gaan geloven? Maarten Faas zet met een fictief voorbeeld, ontleend aan simulatiespel, uiteen hoe
marktwerking in de praktijk zou uitwerken in deze sector. Een pad met mogelijkheden maar ook vol voetangels en klemmen.
Meer info
3,90
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking

Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking

Paulien is verstandelijk gehandicapt. Ze verhuisde vanuit haar rijtjeshuis terug naar het instellingsterrein. Tot haar volle tevredenheid. Hannina Boers informeert over de achtergronden
van vermaatschappelijking, omgekeerde integratie en zet de effecten daarvan voor cliënten en begeleiders op een rij.
Meer info
3,90
Wmo en burgerbetrokkenheid

Wmo en burgerbetrokkenheid

Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici
en ambtenaren zouden het met elkaar moeten hebben over de leefbaarheid in buurten,
wijken en dorpen en wat daar moet gebeuren. Frans van Ginkel, Ringo Ossewaarde en Bas
Denters kijken naar de praktijk en maken zich zorgen over hoe en of ambtenaren, politiek en
burgers elkaar wel gaan vinden.
Meer info
3,90