Wmo en burgerbetrokkenheid

Wmo en burgerbetrokkenheid

Productgroep Sozio 77 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici
en ambtenaren zouden het met elkaar moeten hebben over de leefbaarheid in buurten,
wijken en dorpen en wat daar moet gebeuren. Frans van Ginkel, Ringo Ossewaarde en Bas
Denters kijken naar de praktijk en maken zich zorgen over hoe en of ambtenaren, politiek en
burgers elkaar wel gaan vinden.