Sozio 79 - 2007

Sozio 79 - 2007

2007

Omschrijving

Aandacht voor alcoholbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen

Aandacht voor alcoholbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen

Onderzoek laat zien dat er een stijgende lijn zit in het problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Petra Mulder-van Duinen en Wikje de Jong pleiten voor een goed alcoholbeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en goed geschoold personeel. Ze doen verslag van een preventieproject in Friesland.
Meer info
3,90
Casus EPD Elektronisch Patientendossier

Casus EPD Elektronisch Patientendossier

Mieke is 38, orthopedagoog en werkt als behandelcoördinator op een leefgroep van een Medisch Kindertehuis. Recentelijk is de instelling overgestapt op een elektronisch patiëntendossier (EPD). De groepsleiding kan dan bijvoorbeeld dagelijks aangeven of een kind om 11 uur geplast heeft en of het droog was die nacht. Of bijvoorbeeld of een kind ruzie heeft gemaakt bij de maaltijd, bij het spelen of geweigerd heeft naar bed te gaan. Mieke vindt dat er veel persoonlijke informatie over het kind en van de groepsleiding verloren zal gaan door deze werkwijze en verzet zich heftig tegen de systematiek. De 24 uurssituatie wordt naar haar idee zo niet benut maar verknipt. Wat te doen in deze situatie?
Meer info
3,90
Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten jeugdinrichting geplaatst worden met criminele jongeren. Hoe was dit vroeger? Zijn criminele jongeren en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen twee sterk verschillende groepen? Leidt de nieuwe onderverdeling tot betere behandeling? Redactielid Huub Wiltschut geeft een overzicht. Hij pleit daarbij voor het voorkomen van plaatsingen in een justitiële jeugdinrichting en betere nazorg.

Meer info
3,90
Wat is de essentie van dialooggestuurd werken

Wat is de essentie van dialooggestuurd werken

Jan van der Born, werkzaam op de Hogeschool INHOLLAND, probeert in dit artikel te verwoorden wat
de essentie is van dialooggestuurd werken. Hij doet dat aan de hand van voorbeelden uit de casuïstiek, die door SPH-studenten zijn ingebracht tijdens de training dialooggestuurd werken.
Meer info
3,90
Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken

Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken

Hoe stap je een gezin binnen dat niet zelf om hulp heeft gevraagd, maar vooral volgens de omgeving tot over de oren in de problemen zit? Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en Overijssel, doet dat met wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding en boekt daarmee hoopgevende resultaten.
Meer info
3,90