Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Productgroep Sozio 79 - 2007
2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten jeugdinrichting geplaatst worden met criminele jongeren. Hoe was dit vroeger? Zijn criminele jongeren en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen twee sterk verschillende groepen? Leidt de nieuwe onderverdeling tot betere behandeling? Redactielid Huub Wiltschut geeft een overzicht. Hij pleit daarbij voor het voorkomen van plaatsingen in een justitiële jeugdinrichting en betere nazorg.