Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Karijn van den Berg Mellouki Cadat-Lampe Krista van Mourik Roos Pijpers | 2024 | Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.
Gratis

Omschrijving

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen die zich actief inzetten om verandering te creëren. We illustreren de bereidheid en het vermogen van mensen om zich vrijwillig in te zetten voor een samenleving waar iedereen zich erkend en thuis voelt.

Vrijwillige inzet en activisme worden vaak beschouwd als twee losstaande en verschillende activiteiten. Bij de term ‘activist’ komt al snel het beeld naar voren van een politiek geëngageerd en kritisch persoon met een megafoon op de barricaden die tegen het ‘systeem’ in opstand komt. Dit in tegenstelling tot het beeld van de altruïstische vrijwilliger, die zich louter zou bezighouden met praktische en onmiddellijke ondersteuning bij bijvoorbeeld een sportvereniging. 

Deze publicatie illustreert dat de dichotome kijk op vrijwillige inzet en activisme geen stand houdt, omdat ze verschillende uitingsvormen kennen en elkaar daarbij overlappen en aanvullen. Beide zijn te zien als een uitingsvorm van vrijwillige energie, waarbij ze vanuit mededogen en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Soms als individu, soms als deelnemer aan een globale beweging met lokale acties en uitingsvormen en soms als lid van een commons.