Ambulante Jeugdzorg  (1998)

Ambulante Jeugdzorg (1998)

3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Ons land kent een uitgebreid stelsel van hulpverlening aan jongeren met problemen. In dit boek staat centraal de hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop tot 21 jaar) met psychosociale problemen. Dit hulpverleningsstelsel wordt met een modern woord 'jeugdzorg' genoemd en bestaat uit de sectoren jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg. Binnen deze sectoren gaat het dan om vele verschillende werksoorten, zoals de ambulante en preventieve hulp, de daghulp (semi-residentiële hulpverlening), de dag- en nachthulp (residentiële hulpverlening) en de pleegzorg.

Het boek geeft op de eerste plaats een algemeen overzicht van de jeugdzorg in Nederland. Besproken wordt de rol van de ambulante jeugdzorg, de Wet op de Jeugdhulpverlening en specifieke aandacht wordt gegeven aan de rol van preventie binnen de jeugdzorg. Vervolgens worden de psychosociale problemen besproken die voorkomen bij jongeren van 0 tot 18 jaar en wordt aandacht besteed aan de diagnostiek op het terrein van de jeugdzorg. Ook is er aandacht voor allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op de jeugdzorg (regionalisering, regie in de jeugdzorg, normharmonisatie, schaalvergroting/multifunctionele organisatie en hometraining/thuisbehandeling).
In aparte hoofdstukken komen de ambulante jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de geestelijke gezondheidszorg én de binnen deze sectoren belangrijkste instellingen aan de orde.

Het boek wordt afgesloten met een samenvatting en enkele algemene discussiepunten binnen de ambulante jeugdzorg.

Voor studenten (ortho-)pedagogiek, psychologie, maatschappelijk werk en SPH is het onontbeerlijk om goede kennis te hebben van alle werksoorten binnen de jeugdzorg. Deze uitgave biedt op overzichtelijke wijze de benodigde samenhangende informatie over de ambulante jeugdzorg in Nederland.