Amsterdam: Factsheet Sociaal Domein

Amsterdam: Factsheet Sociaal Domein

Gratis

Omschrijving

Richtlijn voor jeugdhulpprofessionals, wijkteams en andere verwijzers binnen het jeugdstelsel in Amsterdam die te maken hebben met gezinnen waar vraagstukken spelen op meerdere leefdomeinen.

Zoals opvoeden en opgroeien en daarnaast sociale contacten, huisvesting, financiën, vrije tijd en sport, werk of dagbesteding, geestelijke gezondheid, lichamelijke of verstandelijke beperking.

Als een gezin naast opvoed- en opgroeiproblematiek ook andere problemen heeft, is het zinvol en noodzakelijk te onderzoeken welke hulp of ondersteuning op welk moment het meest gewenst en effectief is voor het gezin. Deze afweging maak je samen met het gezin en eventueel met andere collega’s die jou of het gezin daarbij kunnen ondersteunen.
Deze factsheet geeft informatie over wanneer je welke collega kunt raadplegen. De factsheet schept daarmee de randvoorwaarden om te kunnen handelen naar de tekst uit de verordening die in het tekstvak op de achterzijde is opgenomen.