Analyse volume jeugdhulp

Analyse volume jeugdhulp

2019
Gratis

Omschrijving

Rapport in opdracht van het ministerie van VWS over de ontwikkeling in de hulpvraag naar jeugdhulp.

 

Voor het totale volume jeugdhulp was de stijging in de periode 2015-2017 ongeveer 12%, in de periode 2016-2017 was deze stijging 4,4%.
Doordat er enkele beperkingen zijn van de cijfers over 2015 is het onmogelijk om exact vast te stellen met welk percentage het volume vanaf 2015 is gestegen.
Het genoemde percentage van 12% moet dus met de nodige voorzichtigheid worden geduid.


Wel wijzen de cijfers van de beleidsinformatie jeugd en het onderzoek van het CBS samen erop dat het volume jeugdhulp in 2016 en 2017 hoger ligt dan in de periode 2011-2015.
Een groot deel van de volumetoename is toe te schrijven aan de toename van de cliënten die door (lokale) wijkteams worden geholpen. Hoewel deze toename evident is, is hier ook sprake van een registratie-effect. Dit registratie-effect is het gevolg van het feit dat in de loop van de tijd meer wijkteams gegevens zijn gaan vastleggen en leveren aan het CBS, en versterkt de trend van een toename.
Er is verder sprake van een toename van het volume binnen alle andere typen jeugdhulp in de vorm van zorg in natura. Zo stijgt het volume van zowel jeugdhulp zonder verblijf (niet uitgevoerd door het wijkteam) als jeugdhulp met verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf stijgt het volume binnen alle sub-vormen van verblijfzorg, waarbij de toename voor “ander verblijf op locatie van de aanbieder” relatief en absoluut gezien het sterkst is. Bij jeugdhulp met verblijf tellen ook cliënten mee die in een betreffend jaar slecht één of enkele dagen bij een aanbieder hebben verbleven.