Andere tijden, andere meiden…?

Andere tijden, andere meiden…?

6,90
Abonneeprijs: € 2,76

Omschrijving

Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het weglopen van allochtone meisjes van Turkse, Marokkaanse, Hindostaanse en Creoolse afkomst. Onderzocht zijn de achtergronden en problemen van allochtone wegloopsters; tot welke instellingen zij zich wenden en hoe het hulpverleningsproces verloopt; en wat de gevolgen zijn van het weglopen voor de relatie met de familie en de eigen gemeenschap. Er wordt een onderscheid gemaakt in push-factoren: omstandigheden in het gezin waardoor meisjes weglopen; en pull-factoren: omstandigheden in de samenleving waardoor het voor meisjes aantrekkelijk of gemakkelijk wordt om weg te lopen. Het onderzoek is gebaseerd op diepte-interviews met 96 meisjes, dossieronderzoek en gesprekken met hulpverleners en enkele ouders. De aanbevelingen in het boek zijn zeer summier, algemeen en al in diverse publikaties over allochtone meisjes gedaan.
(Biblion recensie, J.H. van der Zee.)