Are we @ease: 74 jonge vrijwilligers in gesprek met hun leeftijdsgenoten over problemen

Are we @ease: 74 jonge vrijwilligers in gesprek met hun leeftijdsgenoten over problemen

Productgroep Sozio 3 Buitengewoon normaal 2021
Flore Joskin | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Driekwart van alle psychische aandoeningen ontstaat voor het 25e levensjaar. Ondanks dat er goede vormen van hulpverlening beschikbaar zijn, krijgt slechts 30 procent van de jongeren met psychische klachten adequate zorg. Schaamte speelt hierbij een grote rol, met als gevolg dat jongeren niet of pas (te) laat om hulp vragen. Ook is het lastig de juiste zorg te krijgen wanneer iemand op meerdere terreinen problemen heeft of geen duidelijke diagnose krijgt, om nog maar te zwijgen van de lange wachtlijsten in de ggz. Aan de professionals in het veld is de opdracht deze jongeren tijdig te bereiken en passende hulp te bieden op het juiste moment. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat diverse (zorg)- partners nauw samenwerken, bij voorkeur dicht bij de jongeren én op een manier die aansluit bij de behoeften van jongeren. In tegenstelling tot de opzet in Australië, waar de medewerkers overwegend professionele hulpverleners zijn, is er in Nederland voor gekozen om vrijwilligers een actieve rol te geven in de @ease centra. De jonge vrijwilligers (soms ervaringsdeskundig) worden getraind en voeren in tweetallen gesprekken met hun leeftijdsgenoten die binnenlopen voor hulp. Zorgprofessionals zijn als sparringpartner in huis beschikbaar. Deze peer-to-peer manier van werken wordt ook in Australië, waar het tekort aan geschoolde psychologen nijpend is, met grote interesse gevolgd.