Armoede in Nederland

Armoede in Nederland

Productgroep Sozio 2 - 2022
2022 | 9789085602088
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenouder­ gezinnen, mensen met een niet­ westerse achtergrond, bijstands­ ontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.