Autonoom leven is een kunst

Autonoom leven is een kunst

Productgroep Geron 2010-1
Joep Dohmen | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Autonomie is bij uitstek een modern begrip en heeft betrekking op zelfbeschikking en zelfbepaling. Al enkele eeuwen zien we de gestage emancipatie van de moderne mens uit de vele klassieke gemeenschapsvormen met hun zogenaamd natuurlijke ordeningen en hiërarchische verbanden. In de moderne tijd vindt een proces van losmaking van individuen plaats uit dominante levensbeschouwelijke kaders. Tegenwoordig zijn drie opvattingen van autonomie dominant: zelfbeschikking, zelfbepaling en de praktijk van de vrijheid.