Bereiken van mensen in verborgen armoede

Bereiken van mensen in verborgen armoede

Catelijne Akkermans | 2023 | Gemeente Den Haag Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Gratis

Omschrijving

Een innovatieve aanpak voor Haagse burgers in de wanbetalersregeling

Wie zijn of haar zorgverzekeringspremie langer dan zes maanden niet betaalt, komt in de wanbetalersregeling, uitgevoerd door het CAK. Schuldenproblematiek heeft aantoonbaar negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen, en vaak hebben deze mensen ook op andere levensgebieden moeilijkheden. Uit onderzoek weten we dat mensen die langdurig in de wanbetalersregeling zitten, niet in beeld zijn bij andere instanties, noch door hulpverlening of andere vormen van ondersteuning worden gevonden. De CAK- lijst met gegevens over mensen in de wanbetalersregeling is een belangrijke vindplaats voor ‘verborgen’ schuldenaren. 

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vormden bovenstaande bevindingen de aanleiding om onder gemeenten de VWS challenge uit te schrijven. De gemeente Den Haag is deze, in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden1 , aangegaan. De Gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen de aanpak uit te voeren in de zogeheten prioritaire gebieden Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat (Moerwijk), Kaapseplein en omgeving (Transvaal), Weimarstraat/ Beeklaan/Zevensprong (Valkenbos/Regentessekwartier) en Duindorp. In deze prioritaire gebieden investeert de gemeente stevig in een structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid omdat die er onder druk staan.. 

Het doel van de VWS Challenge is mensen die langdurig in de wanbetalersregeling zitten, namelijk vijf jaar of langer, te bereiken en perspectief te bieden op een oplossing. We hebben gebruik gemaakt van:

• kennis uit formele bronnen (uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek)
• professionele kennis (professionals van de gemeente Den Haag deelden hun kennis in een projectgroep en een ontwikkelgroep)
• ervaringskennis (met inzet van trainingsbureau Onzichtbaar Den Haag, gespecialiseerd in trainingen met inzet van ervaringsdeskundigen).