Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Productgroep Geron 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom (399 pagina's, € 34,95, ISBN: 978 946 105 082 3).

Op een goed gedocumenteerde wijze brengen de auteurs bouwstenen aan voor een psychologie van de levenskunst. In drie delen van telkens drie hoofdstukken behandelen ze achtereenvolgens de thema's: Van geestelijke ziekte naar levenskunst, Levenskunst in de sociaal-culturele context en Geestelijke gezondheidszorg gericht op levenskunst. Ze vertrekken van een terugblik op de evolutie in de psychologische hulpverlening van de uitsluitende focus op geestelijke ziekte (medisch model) naar - mede onder invloed van de levens-looppsychologie en geïnspireerd door de zogenaamde positieve psychologie - het beklemtonen van de positieve aspecten van geestelijke gezondheid. Geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie worden beschreven als de drie kerncomponenten van geestelijke gezondheid die zich op ervaringsniveau manifesteren als emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Met betrekking tot elk van deze begrippen bespreken de auteurs aanverwante begrippen, de ontwikkeling van meetinstrumenten en resultaten van ondersteunend empirisch onderzoek. Tevens laten ze zien hoe deze componenten van geestelijke gezondheid samenhangen, hoe ze zich verhouden tot de aan- en afwezigheid van geestelijke ziekte, lichamelijke gezondheid, maatschappelijk functioneren en welvaart en welzijn in de samenleving.