Geron 2011-3

Geron 2011-3

2011

Omschrijving

Ageism bestrijden in de 21e eeuw

Ageism bestrijden in de 21e eeuw

Vooroordelen tegen en discriminatie van ouderen zijn zo oud als de weg naar Rome, maar de term ageism zelf ontstond pas laat in de zestiger jaren van de vorige eeuw (Bytheway, 1995).
Meer info
3,90
Ageism in de gerontologie

Ageism in de gerontologie

Ageism, of het geringschatten van iemands capaciteiten uitsluitend op basis van leeftijd, is een krachtig mechanisme dat net als racisme en seksisme leidt tot sociale ongelijkheid. Het sluit oude mensen uit van toegang tot bronnen die vormgeven van het eigen leven mogelijk maken. Wij gaan in op twee vormen van ageism en de wederzijdse beïnvloeding van ageism op de ontwikkeling van gerontologische theorieën.
Meer info
3,90
Aging kills: Over de strijd tegen de veroudering

Aging kills: Over de strijd tegen de veroudering

Sinds ongeveer 1995 is het medisch-biologische onderzoek naar veroudering in een stroomversnelling geraakt en van karakter veranderd. De biogerontologen kregen het idee dat ze eindelijk iets van verouderingsprocessen begonnen te begrijpen. Wat nog belangrijker was: ze stelden zich niet langer tevreden met beschrijvingen, maar begonnen ook verklaringen op te stellen en zich te richten op interventies. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze verandering was de opkomst van de genetica en de genomica.
Meer info
3,90
Beeldvorming te lijf door emotieleren en ervaringsleren. Werken in de psychogeriatrie

Beeldvorming te lijf door emotieleren en ervaringsleren. Werken in de psychogeriatrie

Er dreigt in de nabije toekomst een ernstig tekort aan professionele beroepsbeoefenaren in de psychogeriatrie. Daarom zullen opleidingen er alles aan moeten doen om studenten te interesseren voor dit vak. Als deel van een veel omvattender strategie moet er in elk geval hard gewerkt worden aan beeldvorming.
Meer info
3,90
Belgische ouderen terecht ongerust over hun inkomen

Belgische ouderen terecht ongerust over hun inkomen

In heel wat Europese lidstaten woedt de discussie over de houdbaarheid en hervorming van het pensioensysteem. Tijdens deze debatten wordt er graag naar buurlanden gekeken, ook wat betreft de adequaatheid van de pensioenen. Echter, dit veronderstelt een goede kennis van de diverse pensioensystemen om alzo het totale plaatje te bekijken, hetgeen vaak ontbreekt in internationale vergelijkingen.
Meer info
3,90
Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom (399 pagina's, € 34,95, ISBN: 978 946 105 082 3).

Op een goed gedocumenteerde wijze brengen de auteurs bouwstenen aan voor een psychologie van de levenskunst. In drie delen van telkens drie hoofdstukken behandelen ze achtereenvolgens de thema's: Van geestelijke ziekte naar levenskunst, Levenskunst in de sociaal-culturele context en Geestelijke gezondheidszorg gericht op levenskunst. Ze vertrekken van een terugblik op de evolutie in de psychologische hulpverlening van de uitsluitende focus op geestelijke ziekte (medisch model) naar - mede onder invloed van de levens-looppsychologie en geïnspireerd door de zogenaamde positieve psychologie - het beklemtonen van de positieve aspecten van geestelijke gezondheid. Geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie worden beschreven als de drie kerncomponenten van geestelijke gezondheid die zich op ervaringsniveau manifesteren als emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Met betrekking tot elk van deze begrippen bespreken de auteurs aanverwante begrippen, de ontwikkeling van meetinstrumenten en resultaten van ondersteunend empirisch onderzoek. Tevens laten ze zien hoe deze componenten van geestelijke gezondheid samenhangen, hoe ze zich verhouden tot de aan- en afwezigheid van geestelijke ziekte, lichamelijke gezondheid, maatschappelijk functioneren en welvaart en welzijn in de samenleving.
Meer info
3,90
Door maatschappelijke bewustwording en politieke actie kan in de 2e eeuw ouderendiscriminatie voorgoed worden uitgebannen

Door maatschappelijke bewustwording en politieke actie kan in de 2e eeuw ouderendiscriminatie voorgoed worden uitgebannen

OMWENTELING OP GANG
Ik constateer dat dit proces reeds behoorlijk op gang begint te komen. Ik stel dit vast door de vele positieve reacties, uit zeer diverse groepen, die ik kreeg bij de vele lezingen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven over de nieuwe oudere van de toekomst die ik novogeront heb genoemd. Zelfs in reclames op radio en tv wordt gepleit voor de waarde van oudere werknemers. De maatschappelijke omwenteling in de beeldvorming van senioren is al behoorlijk op gang gekomen

D.H. Sipsma
Em. Hoogleraar Klinische Geriatrie
Meer info
3,90
Een onbezorgde oude dag: de inkomenspositie van ouderen in Nederland

Een onbezorgde oude dag: de inkomenspositie van ouderen in Nederland

De dikwijls schrijnende armoede onder ouderen is afgenomen na de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957. Ook ontvangen meer mensen een aanvullend pensioen. Hoe ziet anno 2011 de inkomensverdeling er uit van de ruim 2,8 miljoen 65-plussers? Waaraan besteden de 1,6 miljoen vrouwen, waarvan meer dan de helft ongehuwd is, en de 1,1 miljoen mannen, waarvan driekwart wel gehuwd is, het inkomen?

Meer info
3,90
Financiële uitbuiting van ouderen: geen meloen en geen miljoen

Financiële uitbuiting van ouderen: geen meloen en geen miljoen

Ouderenmishandeling kan vele vormen aannemen. Financiële uitbuiting is er één van. Hebzucht is de grootste drijfveer, die meestal samengaat met een vorm van ageism. Naast hebzucht en ageism kan de oorzaak van financiële uitbuiting gezocht worden in het grote generatieverschil tussen slachtoffer en dader.
Meer info
3,90
Gerongrafiek

Gerongrafiek

Welke beelden hebben managers van jongere en oudere werknemers? Relatief sterke punten van jonge werknemers zijn hun vaardigheid om met nieuwe technologieën om te gaan, de bereidheid om te leren, gezondheid, creativiteit en flexibiliteit.
Meer info
3,90
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Recensies

PUBLIEKSDAG LICHT OP LATER, 20 JAAR ONDERZOEK NAAR OUDER WORDEN
Al twintig jaar worden in Nederland gegevens van een grote groep 55-plus-sers verzameld waarmee allerlei aspecten van het ouder worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek, het Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), worden op donderdag 10 november 2011 aan het publiek gepresenteerd. Verschillende hoogleraren die al lange tijd onderzoek doen bij LASA vertellen op een toegankelijke manier over de thema's die op dit moment belangrijk gevonden worden, zoals voeding en leefstijl, psychische gezondheid, eenzaamheid, de gevolgen van pensionering en (mantel)zorg. In de middag komen de ouderen zelf aan het woord en is er gelegenheid om vragen te stellen aan een panel van deskundigen. De dag is speciaal bedoeld voor 55-plus-sers, maar ook mensen die met ouderen werken of andere belangstellenden zijn welkom.
Datum: 10 november 2011, 9:45 - 17:00 uur. Locatie: Auditorium, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, Amsterdam. Kosten: gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via www.vumc.nl/lasapublieksdag.


MAG IK DEZE DANS VAN U?
Consument en Veiligheid en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) starten een ludieke campagne om ouderen in beweging te krijgen en valongevallen te voorkomen. Samen met Olga Commandeur nodigen zij alle 65-plussers van Nederland in de maand oktober uit om een dansfeest in de buurt te bezoeken.
Elk jaar komen er 72.000 ouderen op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht doordat ze zijn gevallen. Meer bewegen helpt om val-incidenten te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat veel 65-plussers niet zo geneigd zijn om aan een beweegprogramma mee te doen. Ze zijn vaak bang dat ze het niet kunnen. Maar dansen, dat is een ander verhaal. Vroeger deden ze het vaak en ze waren er goed in. Dansen voelt niet als verplicht bewegen, is gezellig en haalt ook nog een die goeie oude tijd terug. Daarom worden ouderen uitgedaagd om dit weer op te pakken, onder het motto Mag ik deze dans van u? In oktober worden er door het hele land dansfeesten georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten, dansscholen of ouderenorganisaties. Het doel: zo veel mogelijk 65-plussers aan de zwier krijgen. De feesten zijn toegankelijk voor iedereen, ook familie, vrienden en kinderen zijn welkom. De kalender met alle feesten is te vinden op www.magikdezedansvanu.nl.
Samengesteld door Angelique van Vondelen


OPENBARE LEZING: PROSPECTS OF LONGEVITY
Op 11 oktober zullen prof. dr. Rudi Westendorp, directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde aan het LUMC, en Aubrey de Grey, SENS foundation, hun perspectieven op de toekomst van de levensverwachting uiteenzetten. Rudi Westendorp zal de levensverwachting in een demografisch perspectief zetten, terwijl Aubrey de Grey zal beargumenteren waarom en hoe de levensverwachting maakbaar en manipuleerbaar is.
De Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kenniscentrum dat eind 2008 is opgericht. Het biedt een programma voor onderwijs en onderzoek op het gebied van vitaliteit, veroudering en geriatrie. Het instituut selecteert ambitieuze studenten en professionals voor beroepsgerichte opleidingen door topacademici met een internationale reputatie. Datum: 11 oktober 2011, 19.00 uur. Locatie: Leiden. Meer informatie en inschrijving via www.leydenacademy.nl.


ONTMOETINGSPLEK VOOR WERKGEVERS EN BABYBOOMERS
De komende jaren gaan 775.000 babyboomers met pensioen. In diezelfde periode stromen slechts 420.000 jongeren de arbeidsmarkt op. Hierdoor ontstaat een tekort aan goede werknemers. De website www.WerkTijdelijk.nl speelt in op deze ontwikkeling door een ontmoetingsplaats te vormen voor werkgevers en jongepensioneerden.
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat werkgevers 50-plus-sers twee keer zo hoog waarderen als het gaat om betrouwbaarheid, betrokkenheid bij werk, nauwkeurigheid en sociale vaardigheden. Bovendien zijn ze flexibel, gemotiveerd en minder vaak ziek dan jonge werknemers. Het in dienst nemen van jonggepensioneerden biedt vele voordelen voor werkgevers. Via de website www.WerkTijdelijk.nl kunnen werkgevers en babyboomers, gratis en zonder bemiddeling van derden, rechtstreeks met elkaar in contact komen voor de invulling en uitvoering van tijdelijk werk. Inschrijving is kosteloos voor zowel werkgever als werknemer. Er wordt gewerkt vanuit het 'no cure, no pay' principe. Bij een succesvolle match betaalt de werkgever een eenmalige bijdrage van € 500,- aan WerkTijdelijk.nl. Als de werkgever en werknemer daarna weer met elkaar in zee gaan, is dit gratis.

Meer info
Gratis
H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

Van ouderen, een grote en diverse groep burgers die te maken heeft met veranderende capaciteiten, wordt in toenemende mate self-management gevraagd op de terreinen van arbeid, wonen, welzijn en zorg. De maatschappelijke context verandert in hoog tempo. Dit vraagt om een effectieve en passende ondersteuning van een HBO opgeleide professional. De nieuwe 4-jarige HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie leidt daartoe op. Hogeschool Windesheim te Zwolle en Fontys Hogescholen te Eindhoven bieden sinds 1 september 2010 deze opleiding aan.
Meer info
3,90
Houdbaarheidsdatum

Houdbaarheidsdatum

COLUMN - Houdbaarheidsdatum
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
Meer info
3,90
Interview met Cisca Dresselhuys

Interview met Cisca Dresselhuys

Na zich decennia te hebben ingezet voor de vrouwenemancipatie, gaat de aandacht van Cisca Dresselhuys nu vooral uit naar de emancipatie van de gepensioneerde. "Als je, zoals ik, uit een beweging komt die altijd voor iets gestreden heeft, dan hou je daar op je vijfenzestigste niet zomaar mee op. Maar ik merk dat ik bij onderwerpen rond de emancipatie van vrouwen vaak denk: ik heb het zo lang gedaan, laat een ander zich daar nu druk over maken. Het begeistert me niet echt meer. En dat doet mijn nieuwe levensfase van gepensioneerde wèl."
Meer info
3,90
Krimpend Arnsberg ontketent generatieve krachten

Krimpend Arnsberg ontketent generatieve krachten

Op een energieke, uitdagende en vooral uitnodigende manier omgaan met krimp en vergrijzing. Dat is een kunst die men in de Duitse gemeente Arnsberg verstaat. Een projectbureau helpt bij het creëren van nieuwe vormen van maatschappelijke en intergenerationele betrokkenheid van senioren.
Meer info
3,90
Mediabeelden van ouderen: ageism en de rol van beeldvorming

Mediabeelden van ouderen: ageism en de rol van beeldvorming

Media zijn spiegels van en vensters op de samenleving. De media geven hiermee mede vorm aan onze denkbeelden, ook aan onze opvattingen over ouderen als groep in de samenleving.
Meer info
3,90
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

Als het gaat om ouderenzorg is er inmiddels een redelijk goed beeld van wat beter kan: samenwerking tussen disciplines en aandacht voor welzijn en wonen. Zorg voor oudere migranten is een ander verhaal. Zij vinden vaak nog moeizaam de weg naar zorg- en welzijnsvoorzieningen. Tegelijkertijd weten die voorzieningen niet altijd wat oudere migranten nodig hebben. utrechtse onderzoekers willen dit gat dichten.
Meer info
3,90
No Age

No Age

COLUMN
Meer info
3,90
Oma

Oma

COLUMN
Meer info
3,90
Onveiligheidsgevoelens bij ouderen

Onveiligheidsgevoelens bij ouderen

Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn veel besproken topics, zowel in de media, als onder beleidsmakers, als in de academische wereld. Vaak wordt dit fenomeen bestudeerd vanuit een louter criminologische invalshoek. Belangrijk is om een breder perspectief te openen en te onderzoeken welke maatschappelijke problemen of aspecten van sociale uitsluiting daarnaast onveiligheidsgevoelens bij ouderen beïnvloeden. En daarbij te vertrekken vanuit de dagelijkse leefwereld en ervaringen van ouderen.
Meer info
3,90
Op zoek naar de bron van het ageism

Op zoek naar de bron van het ageism

Aan ageism lijkt een psychologisch proces ten grondslag te liggen, dat mensen in staat stelt om te gaan met de angst voor de dood. Dit 'terror management' wordt echter versterkt door hoe er in de maatschappij met leeftijdsverschillen wordt omgegaan.
Meer info
3,90
Redactioneel: Ageism: subtiel, onzinnig, hardnekkig

Redactioneel: Ageism: subtiel, onzinnig, hardnekkig

We hebben in Nederland geen goede vertaling voor deze van oorsprong Amerikaanse term, die in 1968 door dr. Robert Butler, Amerikaans psychiater en gerontoloog geïntroduceerd werd. Hij overleed in juli 2010 op 83-jarige leeftijd.

Meer info
Gratis
Vanzelfsprekende mantelzorg voor oudere migranten onder druk

Vanzelfsprekende mantelzorg voor oudere migranten onder druk

Ondanks de grote diversiteit onder migrantengroepen in Nederland, lijken er veel overeenkomsten te bestaan wanneer het gaat over het zorgen voor (schoon)ouders. Zorg dragen voor (schoon)ouders is voor velen een vanzelfsprekendheid, maar deze zorg komt de laatste jaren steeds meer onder druk te staan.
Meer info
3,90
Voltooid leven

Voltooid leven

Column
Meer info
3,90
Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Je kunt soms de indruk krijgen dat ieder mens streeft naar succesvol ouder worden: tot op hoge leeftijd in het maatschappelijk leven actief en van meerwaarde zijn. Maar oud worden gebeurt bij ieder mens op een andere wijze. Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak ook de kwetsbaarheid toe. Op de vraag: wat zijn mogelijkheden om het welbevinden van kwetsbare mensen te verbeteren, was het verrassend resultaat dat niet de gezondheidsproblemen, maar het zelfvertrouwen, de competentieverwachting en eigen regie verantwoordelijk bleken voor het verband.
Meer info
3,90
Zorg vereist een elastische maatschappij

Zorg vereist een elastische maatschappij

Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Hierbij is de nadruk op het informele netwerk komen te liggen. Mensen dienen zichzelf te redden, moeten eerst een beroep doen op hun naasten en daarna pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar er kan niet eindeloos een beroep gedaan worden op het netwerk om mensen heen.
Meer info
3,90