H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

Productgroep Geron 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Van ouderen, een grote en diverse groep burgers die te maken heeft met veranderende capaciteiten, wordt in toenemende mate self-management gevraagd op de terreinen van arbeid, wonen, welzijn en zorg. De maatschappelijke context verandert in hoog tempo. Dit vraagt om een effectieve en passende ondersteuning van een HBO opgeleide professional. De nieuwe 4-jarige HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie leidt daartoe op. Hogeschool Windesheim te Zwolle en Fontys Hogescholen te Eindhoven bieden sinds 1 september 2010 deze opleiding aan.