Onveiligheidsgevoelens bij ouderen

Onveiligheidsgevoelens bij ouderen

Productgroep Geron 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn veel besproken topics, zowel in de media, als onder beleidsmakers, als in de academische wereld. Vaak wordt dit fenomeen bestudeerd vanuit een louter criminologische invalshoek. Belangrijk is om een breder perspectief te openen en te onderzoeken welke maatschappelijke problemen of aspecten van sociale uitsluiting daarnaast onveiligheidsgevoelens bij ouderen beïnvloeden. En daarbij te vertrekken vanuit de dagelijkse leefwereld en ervaringen van ouderen.