Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Productgroep Geron 2011-3
Angele Jonker | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Je kunt soms de indruk krijgen dat ieder mens streeft naar succesvol ouder worden: tot op hoge leeftijd in het maatschappelijk leven actief en van meerwaarde zijn. Maar oud worden gebeurt bij ieder mens op een andere wijze. Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak ook de kwetsbaarheid toe. Op de vraag: wat zijn mogelijkheden om het welbevinden van kwetsbare mensen te verbeteren, was het verrassend resultaat dat niet de gezondheidsproblemen, maar het zelfvertrouwen, de competentieverwachting en eigen regie verantwoordelijk bleken voor het verband.