Boekbespreking: Joep Dohmen & Jan Baars red. (200). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom

Boekbespreking: Joep Dohmen & Jan Baars red. (200). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom

Productgroep Geron 2010-4
Paul Mercken | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Joep Dohmen & Jan Baars red. (2010). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom. Amsterdam: Ambo (480 pagina's, € 29,95, ISBN 978-90-263-2256-3)
De samenstellers van 'De kunst van het ouder worden' willen een tegenwicht bieden aan de eenzijdige benadering van de stijgende levensverwachting in budgettaire termen door na te gaan wat er in de geschiedenis van de filosofie over ouderdom te vinden is. Ouder worden is immers van alle tijden. En zij hebben dan ook de hele historische canon doorplozen. Het lijvige boek is bedoeld voor de nieuwsgierige lezer die bereid is deze oogst in vertaling tot zich te nemen.