Boekbespreking

Boekbespreking

Productgroep Geron 2009-2
Paul Mercken | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

José Franssen (2008), In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (391 pagina's, € 35,- , ISBN 978 90 3135 322 4)

Dit boek kent twee lettertypes en is als het ware in twee toonaarden geschreven. De tekst met schreef zijn de eigenlijke levensverhalen, de schreefloze gaat over wat het schrijven daarvan met je doet. Vergis je niet, de ontboezemingen van de auteur over haar werk als docent/begeleider verhalenschrijven en haar interviews met 27 ouderen wier verhalen je hier kan lezen, zijn even spannend als die levensverhalen zelf. Ze beslaan trouwens bijna de helft van het werk.