Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving

Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving

Productgroep Geron 2012-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het sociale domein is een nieuw elan aangebroken; burgers nemen zelf het roer in handen om de leefbaarheid te vergroten. Leefbaarheid in dorpen en wijken is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een beperkte mobiliteit zoals zorgafhankelijke ouderen. Ouder worden hangt samen met toenemende kwetsbaarheid, maar oudere bewoners zijn ook een potentiële kracht voor vernieuwing en eigen initiatief.