Casus Brunsum - Samenwerken in de aanpak van kindermishandeling

Casus Brunsum - Samenwerken in de aanpak van kindermishandeling

Productgroep Sozio 4 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ondanks de beste bedoelingen blijkt het voor professionals vaak lastig om goed samen te werken in de aanpak van kindermishandeling. Maar bij het lokale team Jeugd van de Limburgse plaats Brunssum gaat het wel goed. Coördinator Sanne Eggen: ‘Gezamenlijk vormen we de taart. Elke taartpunt is even belangrijk.’

Volgens de landelijke inspectie
Toezicht Sociaal Domein (TSD)1, is het team Jeugd van de gemeente Brunssum een positieve uitzondering als het gaat om samenwerking rondom gezinnen. Dat team werkt prima samen met andere organisaties. Daarnaast scoort het goed op het waarborgen van de veiligheid in gezinnen en het inzetten van passende hulp. TSD onderzocht een aantal gemeenten, met als doel bevordering van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen die vanuit Veilig Huis zijn overgedragen. Verschillen in cultuur, visie en het ontbreken van voldoende kennis over elkaars expertise blijken daarbij een soepele samenwerking tussen de partijen, instellingen en organisaties rondom een gezin vaak in de weg te staan.
Gezin onafhankelijk maken 
TSD, in het leven geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was zeer positief over de toepassing van de aanpak 1G1P (1 Gezin, 1 Plan) in Brunssum; ieder gezin heeft dus één plan van aanpak en één professional als aanspreekpunt.