Code en karakter: Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (hele boek)

Code en karakter: Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (hele boek)

Productgroep Code en karakter
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Wat kenmerkt goede professionals in het onderwijs, de jeugdzorg en het recht? Hoe ontwikkelen zij zich tot professionals die ethisch karakter tonen? Is een beroepscode behulpzaam in concrete probleemsituaties uit de eigen beroepspraktijk? En kun je daarover wat opsteken van andere professies? Dergelijke vragen staan centraal in deze bundel die de bewerkte bijdragen bevat van een conferentie over de beroepsethiek van pedagogen en juristen.
Pedagogen – waaronder leerkrachten, gezinsvoogden en pedagogische hulpverleners – en juristen – waaronder rechters, advocaten, officiers van justitie en notarissen – vormen twee heel verschillende maar toch ook vergelijkbare beroepsgroepen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het vruchtbaar kan zijn om over de muren van de eigen professie te kijken hoe het er aan toegaat in de beroepsethiek van andere beroepsgroepen. Wat levert dergelijke ‘interprofessionele’ kruisbestuiving tussen professionals in het onderwijs, de jeugdzorg en het recht op? De bijdragen van deze bundel bieden samen een inspirerend antwoord. Tot de auteurs behoren Anne Ruth Mackor, Bert Musschenga, Marc Loth, Monique Volman, Alies Struijs en Lotje van den Puttelaar.

Deze bundel is van belang voor juristen en pedagogen van allerlei slag die zich verder willen verdiepen in de morele dimensie van hun eigen beroepspraktijk. Ook is het boek relevant voor beroepsethisch onderwijs aan studenten op universiteiten en hogescholen die voor pedagogische en juridische beroepen worden opgeleid. Beroepsorganisaties die het beroepsethische profiel van hun leden willen versterken vinden in dit boek vruchtbare aanknopingspunten. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter maar is vlot leesbaar voor een breed geïnteresseerd publiek.

Jos Kole en Doret de Ruyter stelden het boek samen en redigeerden het. Ze zijn respectievelijk onderzoeker en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.