De beleving van praktische autonomie door verpleeghuisbewoners

De beleving van praktische autonomie door verpleeghuisbewoners

Productgroep Geron 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zorgafhankelijke ouderen die in een zorginstelling wonen, vinden autonomie een belangrijke waarde. Maar de beleving van autonomie loopt zeer uiteen. Zij kunnen pas invulling geven aan autonomie als aan de zorgbehoefte is voldaan. Daarnaast speelt de mate van acceptatie van de eigen situatie een grote rol. Uiteindelijk verplaatst de focus van autonomie zich naar de gewone dagelijkse activiteiten. Daar ligt zowel het domein van de praktische autonomie als de valkuil van instellingsroutines die deze autonomie weer inperken.