De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

Productgroep Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie
Denise Hall | 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Huiselijk geweld speelt zich, letterlijk en figuurlijk, af achter geslo­ ten deuren. Juist daarom is de drempel voor slachtoffers om hulp te vragen vaak ontzettend hoog. Een hardnekkig probleem, omdat instanties als Veilig Thuis de vereiste hulp dan niet in gang kunnen zetten. Veilig Thuis ontwikkelde daarom een communi­ catiemiddel om zo laagdrempelig mogelijk het gesprek over geweld te kunnen openen. En met succes! Dagelijks kunnen slachtoffers, maar ook plegers en mensen met vermoedens van huiselijk geweld, gratis en anoniem chatten met een mede­ werker van Veilig Thuis. De LiveChat blijkt een goede uitkomst.