De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en woonomgeving

De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en woonomgeving

Productgroep Geron 2012-3
Frank van Dam | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Nederland is in bepaalde regio's en buurten sprake van demografische krimp, en het aantal regio's en buurten met krimp zal in de toekomst verder toenemen. Demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt en voor de kwaliteit van de leefomgeving en het draagvlak van lokale voorzieningen. Dat betekent veel voor buurtbewoners. In een vergrijzende samenleving zijn dat in toenemende mate ouderen. Wat zijn de gevolgen van krimp voor hen?