De krachtenwijzer: samenwerken aan samenredzaamheid

De krachtenwijzer: samenwerken aan samenredzaamheid

Productgroep Sozio 3 Buitengewoon normaal 2021
Ype Brada | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het bevorderen van zelfredzaamheid is een centraal uitgangspunt bij de transitie en transformatie in het sociaal domein. Zelfredzaamheid gaat over jezelf kunnen redden in het dagelijks leven. We kunnen daarvoor niet zonder de hulp van anderen. Daarom spreken we hier over samenredzaamheid. Het bevorderen van samenredzaamheid is nodig wanneer de behoefte aan hulp van anderen groter is dan de beschikbare mogelijkheden.

Om daarvoor vanuit het sociaal domein passende hulp te kunnen bieden, is inzicht nodig in de behoeften (willen) en krachten (kunnen) van een persoon en/ of gezin en het netwerk eromheen. We beschrijven wat daarbij de uitdagingen zijn en hoe de Krachtenwijzer daaraan kan bijdragen.