De maatschappelijke Business Case jongerenwerk voor gemeenten

De maatschappelijke Business Case jongerenwerk voor gemeenten

2017
Gratis

Omschrijving

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de kosten van zorg en welzijn door het voorkomen of het verkleinen van de inzet van zorg.

Dit levert de volgende maatschappelijke effecten op:
1.Door preventieve inzet van het jongerenwerk is zorg niet (meteen) nodig.
2.Jongerenwerk biedt mogelijkheid tot afschalen en normaliseren.
3.Het combineren van jongerenwerk met zorg versterkt het effect van hulpverlening.
4.Het besparingspotentieel door de inzet van het jongerenwerk zit bij de groep die gebruik maakt van lichte hulpverlening en/of zorg wordt geschat op €45 miljoen.