De meerwaarde van 34 vrijwillige inzet na huiselijk geweld

De meerwaarde van 34 vrijwillige inzet na huiselijk geweld

Productgroep Sozio 4 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vrouwen, mannen en kinderen die in hun eigen kring te maken krijgen met een of andere vorm van geweld, kunnen in aanmerking komen voor een plek binnen een opvanglocatie. In Nederland maken jaarlijks ongeveer 12.000 vrouwen daar noodgedwongen gebruik van. Binnen de opvanglocaties wordt vrouwen, mannen en kinderen een veilige plek geboden, waar ze met de juiste hulp en ondersteuning kunnen werken aan hun herstel. De inzet van vrijwilligers kan in dit traject een belangrijke bijdrage leveren, ondervond Moviera.

Moviera is een van de opvanglocaties waar de afgelopen twee jaar is onderzocht hoe vrijwilligers structureel kunnen worden ingebed in het hulpverleningstraject. Met financiering van het Kansfonds en onder begeleiding van Movisie, werd een leertraject opgezet om het werken met vrijwilligers in te bedden in de reguliere werkwijze van Moviera. Door middel van gerichte training en begeleiding leerden beroepskrachten hoe zij bewuster en eff ectiever met vrijwilligers konden samenwerken. Kwartiermakers binnen Moviera waren tijdens het traject een belangrijke spil. Daarbij zijn ook maatjesprojecten binnen opvangorganisaties al langer bekend. Moviera ontwikkelde bijvoorbeeld de methodiek ‘Maatje achter de voordeur’. Vrijwilligers met eigen ervaringen met huiselijk geweld helpen cliënten hun leven weer op te pakken en worden zelf ook ondersteund door professionele ervaringsdeskundigen. Het project Vrijwillige inzet na huiselijk geweld heeft laten zien dat niet alleen na, maar ook tijdens het hulpverleningstraject meerwaarde zit in het betrekken van vrijwilligers.