De Vreedzame sportvereniging

De Vreedzame sportvereniging

5,90
Abonneeprijs: € 2,36

Omschrijving

Een fundamenteel uitgangspunt van de Vreedzame Sportvereniging is het creëren van een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar kennen en veilig voelen en waar kinderen en sportbegeleiders op een positieve manier met elkaar omgaan. Sportbegeleiders zijn trainers, leiders, coaches, buurtsportcoaches e.a.

In verschillende hoofdstukken komen aan de orde:

Regels, afspraken en de inbreng van kinderen, hart voor elkaar hebben, oplossen van conflicten en het omgaan en waarderen van diversiteit.

Praktijk en invulwerk

Door het gebruik van voorbeelden uit de praktijk en zelf in te vullen werkbladen, maakt dit een handzaam boekje voor iedere vrijwilliger, bestuurder, sportbegeleider van de sportvereniging.