De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat?

De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat?

Productgroep Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)
2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Youssef is een Marokkaans jongetje van 5 jaar met autisme en een ontwikkelings- en taalachterstand. Youssef wordt opgevoed door zijn moeder en heeft een oudere zus van 8 jaar. Youssef krijgt dagbehandeling bij een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis. Binnen het centrum zijn er diverse behandelgroepen. Youssef bevindt zich in een groep kinderen met diverse problematieken, waarvan autisme de meest voorkomende is. De leeftijdsgrens in deze groep ligt tussen de 4 en 7 jaar.