Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)

Omschrijving

‘Er wordt veel te veel van mensen verlangd’ Schulden ontstaan door onmacht (niet door onwil of onkunde)

‘Er wordt veel te veel van mensen verlangd’ Schulden ontstaan door onmacht (niet door onwil of onkunde)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het verband tussen schulden van mensen en hun gedrag. Het oplossen van schulden vraagt grote inzet van schuldenaren. Wat gaat er mis en
wat kunnen we doen om hen te ondersteunen?

Meer info
3,90
Bespreek je maatschappelijke kwesties in de klas? - De worsteling van de hbo-docent

Bespreek je maatschappelijke kwesties in de klas? - De worsteling van de hbo-docent

In hoeverre moet je als onderwijsinstelling aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen? Het
ongemak voor de klas is groot, blijkt uit recent onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Sommige studenten liepen weg.'
Meer info
3,90
De sociale professional en Geweldloze Communicatie - Leer de behoeftentaal spreken

De sociale professional en Geweldloze Communicatie - Leer de behoeftentaal spreken

Geweldloze Communicatie is hot. Organisaties ontdekken het, er verschijnen boeken, en de workshop van Hester Macrander voor studenten Sociale Studies aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen
werd als inspirerend ervaren. Alle sociale professionals zouden geweldloos ofwel verbindend moeten leren communiceren, betoogt Macrander.
Meer info
3,90
De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat?

De worsteling - Youssef achter een hek, kan dat?

Youssef is een Marokkaans jongetje van 5 jaar met autisme en een ontwikkelings- en taalachterstand. Youssef wordt opgevoed door zijn moeder en heeft een oudere zus van 8 jaar. Youssef krijgt dagbehandeling bij een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis. Binnen het centrum zijn er diverse behandelgroepen. Youssef bevindt zich in een groep kinderen met diverse problematieken, waarvan autisme de meest voorkomende is. De leeftijdsgrens in deze groep ligt tussen de 4 en 7 jaar.
Meer info
3,90
Gewoon geweld?

Gewoon geweld?

Hoeis het mogelijk dat vrouwen die mishandeld worden ervoor kiezen bij hun partner te blijven? En is die impasse te doorbreken? Catelijne Akkermans – die het van dichtbij meemaakt – gaat te rade bij
Renée Römkens, Yolanda Groeneweg en de Nationale Ombudsma.
Meer info
3,90
Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin?

Hoe veilig ben je in het asielzoekersgezin?

Hoe zorgen asielopvangcentra en hulpverlening voor de veiligheid binnen asielzoekersgezinnen? Een recent onderzoek toont aan dat er ruimte is voor verbetering. ‘Er kan meer winst behaald worden
als het COA en bestaande hulpverlening intensiever samenwerken.’
Meer info
3,90
Kind is dé expert wat betreft... zichzelf

Kind is dé expert wat betreft... zichzelf

Betrek ouders en jeugdigen bij elke stap binnen de hulpverlening.’ Dat advies aan professionals staat In de ‘Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’. De richtlijn is geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut.
In hoeverre wordt deze richtlijn in de praktijk nageleefd?
Meer info
3,90
Ouderenmishandeling - Taboe is aan het verdwijnen

Ouderenmishandeling - Taboe is aan het verdwijnen

Op ouderenmishandeling rustte jarenlang een taboe. Maar de aandacht neemt toe, en dat is mede te danken aan enkele concrete actieplannen. Riet Knaapen zet ze op een rij en vertelt hoe het nóg beter kan.
Meer info
3,90
Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)

Sozio 5 - 2017 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Tips voor professionals - Zie je schaamte onder ogen

Tips voor professionals - Zie je schaamte onder ogen

?Iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld – van dader tot slachtoffer, van familie tot hulpverlener – worstelt met schaamtegevoelens, zegt Kirsten Regtop. Willen we het geweld doorbreken, dan moeten
we die schaamte onder ogen durven zien. Hoe doen we dat?
Meer info
3,90
Training voor medewerkers woningcorporatie Rauwe werkelijkheid achter de voordeur

Training voor medewerkers woningcorporatie Rauwe werkelijkheid achter de voordeur

Medewerkers van woningcorporaties zien soms schokkend geweld achter de voordeur waar zelfs hulpverleners geen weet van hebben. Dat gegeven leidde tot de training ‘Safe at Home’, die medewerkers leert signalen te herkennen. ‘Hulpverleners mogen meer contact
hebben met woningcorporaties.’
Meer info
3,90