Kind is dé expert wat betreft... zichzelf

Kind is dé expert wat betreft... zichzelf

Productgroep Sozio 5 - 2017 (Special huiselijk geweld)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Betrek ouders en jeugdigen bij elke stap binnen de hulpverlening.’ Dat advies aan professionals staat In de ‘Richtlijn samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’. De richtlijn is geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut.
In hoeverre wordt deze richtlijn in de praktijk nageleefd?