De zorg voor anderen: overheid en/of gezin?

De zorg voor anderen: overheid en/of gezin?

Productgroep Geron 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zijn Europese burgers van oordeel dat individuen zelf moeten instaan voor de zorg van kinderen, ouderen en zieken of vinden ze dit hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de overheid? Zijn mensen bereid zorg en ondersteuning te verlenen aan zieken, gehandicapten en ouderen? Waarin verschilt de zorgende van de niet-zorgende? Hoe zien de zorgpatronen er uit binnen migrantengroepen en welke verwachtingen treft men er aan? Deze en andere vragen vormen het voorwerp van een studie waarin de solidariteit tussen en binnen generaties centraal staat (Vanderleyden et al., 2012). In deze bijdrage zoemen we in op een aantal markante bevindingen uit de studie.