Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn

2019
Gratis

Omschrijving

Duurzaamheid

In Nederland zijn er steeds meer burgers die zich inzetten voor de zorg en het welzijn in de eigen buurt of wijk. Dat past goed in het bestaande beleid, waarin steeds meer verwacht wordt van burgers. Als overheidstaken en -verantwoordelijkheden (tot op zekere hoogte) worden overgedragen aan burgerinitiatieven die vaak een meer informeel en spontaan karakter hebben, wat betekent dit dan voor de houdbaarheid van het beleid? Er is nog niet veel bekend over de duurzaamheid van initiatieven en welke factoren daarop van invloed zijn. 

Democratische legitimatie

Daarnaast dienen zich vragen aan over de verhouding tussen inwoners en de gemeente. Hoe verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie? Hoe krijgen interacties tussen gemeenten, burger- en burgerinitiatieven vorm in de veranderende gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol spelen? 

In samenwerking met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en kenniscentrum Movisie heeft de UvH een jaar lang onderzoek gedaan naar deze twee thema’s in vijf gemeenten in de provincie Noord-Brabant: Landerd, Bernheze, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Helmond. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de Publieke Sector.

In dit rapport lopen we in vier empirische hoofdstukken de beloftes langs en leggen de relatie met duurzaamheid en democratische legitimatie van burgerinitiatieven. In hoofdstuk 1 besteden we aandacht aan de methoden van het onderzoek en geven we een beschrijving van de initiatieven die we onderzochten. In de hierop volgende hoofdstukken verleggen we de aandacht van het bredere publieke debat naar concrete praktijksituaties in de vijf Brabantse gemeenten waar we het onderzoek hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 2 beschrijven we de belofte van vernieuwing en de betekenis daarvan voor duurzaamheid en democratische legitimatie in de verschillende interacties en relaties die in dit onderzoek centraal staan. In hoofdstuk komt 3 de belofte van versnelling aan de orde. In hoofdstuk 4 staan we stil bij hoe de belofte van gelijkheid uitpakt en in het laatste empirische hoofdstuk gaan we in op de belofte van meer solidariteit. In het laatste hoofdstuk zullen we conclusies wat betreft onze hoofdvraag formuleren en aanbevelingen weergeven voor de praktijk van gemeenten en burgerinitiatieven. 

 

Bron: UVH