Demotie: hét HR-instrument van de toekomst?

Demotie: hét HR-instrument van de toekomst?

Productgroep Geron 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Demotie - een functieverlaging - is, net als promotie of laterale carrièrewendingen een HR-instrument. Werkgevers kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om hun oudere werknemers langer aan het werk te houden. Immers werken tegen een hoge werkdruk, met zeer veel stress of in een job met zware fysieke arbeid tot de pensioenleeftijd is erg zwaar en in sommige gevallen zelfs niet realistisch. Demotie kan dan een goede oplossing zijn wanneer er nog een paar 'struikelblokjes' opgelost kunnen worden.
Laten we eerst even duidelijkheid scheppen: je bent, volgens bepaalde wetenschappelijke literatuur, 'oud' vanaf 45 jaar. De tewerkstellingsgraad van 45-plussers in sommige Europese landen is zeer laag. Willen we, in een snel verouderende samenleving, de sociale zekerheid veilig stellen dan zullen we allemaal langer moeten werken. Om oudere werknemers langer aan de slag te houden, heeft de Belgische regering bedrijven met meer dan 20 werknemers verplicht een werkgelegenheidsplan voor hun 45-plussers op te stellen en uit te voeren. Eén van de voorgestelde maatregelen in dit plan is "de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer" (cao 104, artikel 5, 4de item, van 27/6/2012). Hiermee suggereert het plan onder andere een demotie.