Discussie - 'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

Discussie - 'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

Productgroep Geron 2012-2
2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

MET BEGELEIDING OP MAAT


Een oud maar vitaal lichaam is zeker meer een lust dan een last en kan ruimte blijven geven aan een gezonde geest; mens sana in corpore sano geldt dus tot op hoge leeftijd! Een oud en fragiel lichaam is vaak meer een last dan een lust, maar kan zeker ook een lust blijven als we ervoor zorgen dat we de fragiliteit verminderen of in ieder geval niet erger laten worden én als we ervoor zorgen dat de geest die in het breekbare lichaam schuilt ruimte voor eigenheid en ontplooiing blijft houden. De perceptie van wat lust of last is, is voor elke oudere anders en dit betekent dat elke oudere met een fragiel lichaam begeleiding op maat behoeft. Ja, dan kan elke oudere, zelfs in een breekbaar lichaam, met passie als authentiek en gewaardeerd individu sociaal blijven participeren. Ook het op adequate wijze ondersteunde breekbare lichaam kan voor ouderen dus meer tot lust dan tot last blijven.

Prof. dr. Jos MGA Schols
Hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht