Een groene toekomst voor de babyboomgeneratie?

Een groene toekomst voor de babyboomgeneratie?

Productgroep Geron 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Waarschijnlijk is er nooit een generatie geweest met zo'n tweeslachtige houding tegenover de leefomgeving als de babyboomers. Zij gaven in de jaren zeventig massaal hun steun aan de groene golf van milieuaandacht die toen over de wereld spoelde. Tegelijkertijd stuwden zij consumptie en grondstoffenverbruik op tot een niveau dat in de geschiedenis zijn weerga niet kende. Wat kan deze generatie nog betekenen voor natuur en milieu? En welke rol speelt educatie daarbij?