Een leven lang leren: maar is scholing de oplossing?

Een leven lang leren: maar is scholing de oplossing?

Productgroep Geron 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor het thema 'een leven lang leren'. De noodzaak van permanente kennisontwikkeling is vanuit verschillende belangenposities evident. Vanuit maatschappelijk belang moet Nederland als kenniseconomie voorop blijven lopen. Voor organisaties is een lerende vermogen van cruciaal - bedrijfseconomisch - belang om op de lange termijn bestaansrecht te behouden in een dynamische en concurrerende omgeving. En op het niveau van de individuele medewerker is 'blijven leren' van belang om te kunnen meegroeien met voortdurende veranderingen in het werk. Maar vraag is wat dit betekent voor oudere (50+) medewerkers?