Elk gezinslid Blijvend Veilig: een toekomstscenario in uitvoering

Elk gezinslid Blijvend Veilig: een toekomstscenario in uitvoering

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het klinkt zo eenvoudig: professionals uit de vijf deelnemende organisaties werken samen in één team met allemaal dezelfde functie. Hun werk is gericht op de bedoeling: elk gezinslid blijvend veilig. Een gezinsmaatschappelijk werker van Blijvend Veilig doet alles wat nodig is om dat te bereiken. De professionals bij Blijvend Veilig werken los van hun moederorganisatie, zonder caseload of doorlooptermijnen. Ze combineren onderzoek, regie en uitvoering. Ze werken met gezinnen met en zonder kinderen en hun netwerk, in nauwe samenwerking met lokale teams, specialistische zorg, veiligheidspartners zoals de politie en het brede sociaal domein. Eenvoudig is dit zeker niet. Wel hoopgevend, want de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Visie

Blijvend Veilig werkt vanuit de visie dat onveiligheid van kinderen en volwassenen ‘achter de voordeur’ ontoelaatbare symptomen zijn van onderliggende problemen van volwassenen (bv. problematiek op het gebied van bestaanszekerheid en ggz-problematiek).