Erik Dannenberg: We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven

Erik Dannenberg: We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven

Productgroep Geron 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Erik Dannenberg is voor het CDA wethouder in Zwolle met in zijn portefeuille onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wonen en milieu. Tevens is hij voorzitter van de commissie 'Gezondheid en Welzijn' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor zijn politieke loopbaan werkte hij bij het Leger des Heils in de verslavingszorg, crisisopvang en maatschappelijke opvang; begonnen als maatschappelijk werker, later werkzaam als manager en directeur.