Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Productgroep Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ongeveer 25% van de Nederlanders komt niet goed mee met de digitalisering van de samenleving. Dit zijn mensen die bijvoor- beeld moeite hebben met internetbankieren, e-mailen of het inloggen met hun DigiD. Deze groep met lagere digitale gelet- terdheid heeft vaak ook mindere gezondheidsvaardigheden (Pharos, 2022). Dit maakt het tot een grote, kwetsbare groep, aangezien zorg en sociale ondersteuning de komende jaren alleen maar digitaler worden.