Gesignaleerd

Gesignaleerd

Productgroep Geron 2009-4
Inge Klück | 2009
Gratis

Omschrijving

Recensies

PUBLICATIE: Het handwerk van de levensloop: Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden

Trees van Gennip. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2009. ISBN 978-90-8850-0374, 192 pagina's, € 22,50.

Het handwerk van de levensloop geeft concrete handreikingen aan personen die, individueel of in groepsverband, hun leven nader willen vormgeven. Het helpt mensen die voor belangrijke keuzes staan over opleiding, werk of de invulling van het actieve leven na pensionering. Ook zij die hen daarbij beroepshalve of als getrainde vrijwilligers van advies dienen, zullen zich 'het handwerk' eigen willen maken. Basis van de aanbevelingen in dit boek vormt de geronto-logische visie dat iemands ontwikkeling en groei niet stopt na het 45ste levensjaar. Juist in de tweede levenshelft kan iemand zijn ervaringskennis en andere competenties inzetten. In die fase komt dat wat de auteur beschouwt als 'het handwerk van de levensloop' tot zijn volle recht. Het gaat daarbij om het onderzoeken, vinden en versterken van gezondheid, welbevinden en kracht.PUBLICATIE: Praktijkgids Kwetsbare Ouderen

VMS Zorg. Utrecht: VMS Veiligheidsprogramma, 2009. 96 pagina's, €5,00. Te bestellen of downloaden via www.vmszorg.nl.

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol. Zij hebben een verhoogde kans op complicaties die vaak leiden tot functionele en/of cognitieve achteruitgang. Bij een grote groep ouderen ontstaat als gevolg van een opname een onherstelbaar functieverlies: de literatuur meldt zelfs percentages van 30 tot 60%. Voor deze groep patiënten hebben experts voor het VMS Veiligheidsprogramma adviezen geformuleerd ter voorkoming van onbedoelde schade tijdens de ziekenhuisopname. Deze praktijkgids bevat adviezen over te behalen doelstellingen, verbeterinterventies waarmee deze doelstellingen bereikt kunnen worden en de indicatoren waaraan dit kan worden afgemeten.


PUBLICATIE: Tussen de generaties. De nieuwe grootouders

Heleen Crul. Amsterdam: Atlas, 2009. ISBN 978-90-4500-779-3, 350 pagina's, € 19,90.

Nederland heeft een record aantal grootouders. Dit aantal zal de komende jaren nog toenemen doordat de omvangrijke generatie babyboomers in de vijftig-plusfase is beland. Als grootouders zijn ze een nieuwe, dynamische groep die hecht aan de voortgang van een eigen leven. Tegelijkertijd speelt dat leven zich voor het eerst in de geschiedenis af tussen drie generaties: hun hoogbejaarde ouders, hun kinderen en kleinkinderen. In dit boek combineert Heleen Crul haar persoonlijke ervaringen als grootmoeder met haar inzichten als wetenschapsjournalist. Ze beschrijft vanuit een historisch perspectief de verschillen in denken en doen tussen de generaties, het (groot)ouderschap vroeger en nu, evenals de ontwikkeling en opvoeding van (klein)kinderen tot een jaar of tien. Zo ontstaat een interessant en herkenbaar sociaal portret van iedere generatie. Praktische voorlichting en adviezen om het grootouderschap zo positief en plezierig mogelijk te beleven, komen uitgebreid aan bod, evenals oplossingen voor problemen en conflicten die zich in deze tijd tussen de generaties kunnen voordoen.


PUBLICATIE: Zilver: Senioren betrekken bij vrijwilligerswerk. 1001 tips

Elske Schreuder en Truus Boerma. Rotterdam: PJ Partners, 2009. 22 pagina's. Gratis te downloaden via www.pjpartners.nl.

Vrijwilligersorganisaties zijn vaak op zoek naar mensen die zich voor een goed doel willen inzetten: zorg, welzijn, cultuur, sport, maar ook bestuurswerk. Een interessante groep zijn senioren. Nederlanders blijven immers steeds langer actief: gepensioneerden en 'jonge ouderen' willen niet achter de geraniums terecht komen. Zij zetten graag hun expertise en enthousiasme in, maar stellen daar wel eisen bij. Dit betekent een kans voor 'seniorproof'-vrijwilligersorganisaties: een eigentijdse aanpak kan een hele groep nieuwe vrijwilligers opleveren. PJ Partners heeft de ervaringen gebundeld in het project 'Verzilvering van de Vergrijzing'. Gedurende twee jaar hebben medewerkers van vrijwilli-gerssteunpunten en -centrales, van gemeenten en organisaties uitgewisseld hoe senioren succesvol bij het vrijwilligerswerk betrokken kunnen worden. Dit is nu verzameld in het boekje Zilver: 1001 tips.


PUBLICATIE: Van 2 naar 16 miljoen mensen: demografie van Nederland 1800-nu

Theo Engelen. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2009. ISBN 978-90-8506-713-9, 216 pagina's, €24,50.

Rond 1800 waren we met z'n twee miljoenen, vandaag telt Nederland 16.509.273 inwoners. Wat is er gebeurd? Dat beschrijft Theo Engelen, hoogleraar Historische demografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in dit boek. Hiermee verschijnt voor het eerst in bijna dertig jaar een bundeling van alle demografische kennis van Nederland. Engelens boek gaat over ontwikkelingen die ieder mens mee kan maken: geboorte, huwelijk, dood, werk, verhuizen, ziekte. In grotere lijnen gaat het over emancipatie, migratie en vergrijzing. Over die laatste ontwikkeling laat Engelen iets opmerkelijks zien: de eerste tekenen van vergrijzing deden zich al voor in 1900, maar werden pas 85 jaar later werkelijk opgemerkt.