Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Dr. Mieke Komen | 1999 | 9789066652941
9,90
Abonneeprijs: € 3,96

Omschrijving

De justitiële kinderbescherming wordt ingeschakeld in gevallen van jeugddelinquentie, (seksuele) kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Op basis van een analyse van ruim tweehonderd rechtbankdossiers geeft de auteur een indringend beeld van de aard en aanpak van kinderverwaarlozing, kindermishandeling, incest en jeugdcriminaliteit in heden en verleden. Nagegaan wordt of onder kinderbeschermers vanaf de jaren zestig sprake is van een meer op emotionele zorg en affectie gerichte opvoedingsmoraal en een toenemende aandacht voor problemen in de emotionele kinderverzorging. Gevaarlijke kinderen... gaat verder in op de wijzigingen in de ernst en de aanpak van lichamelijke kindermishandeling, de veranderende verhoudingen tussen ouders en kinderen, en de verschillende oordelen van kinderbeschermers over het gebruik van fysiek geweld in de opvoeding. Tevens wordt ingegaan op de vraag of kinderbeschermers vroeger nauwelijks en nu te voortvarend te werk gaan bij vermoedens van incest. De toegenomen ernst van de jeugdcriminaliteit, de samenhang tussen opvoeding en delinquentie, en de veranderende verhoudingen tussen kinderbeschermers en hun (jeugdige) cliënten komen eveneens aan bod.