Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap

Geweld thuis - en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap

Productgroep Ouderschapskennis 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Moederschap na en bij geweld thuis wordt in de academische literatuur zelden als hoofdonderwerp behandeld. Dat is te meer opmerkelijk omdat internationaal de aandacht voor kinderen als getuige van geweld tussen ouders nog steeds groeit én omdat moeders algemeen worden gezien als cruciaal voor het welzijn van kinderen. Is deze blinde vlek voor mishandelde vrouwen als moeder misschien een verbijzondering van de verwaarlozing van ouders in de onderzoeksliteratuur? En: hoe stel je zorgen over het moederschap van mishandelde vrouwen aan de orde als er in verband met gezinsgeweld nauwelijks direct over het thema ‘ouderschap’ geschreven wordt? Waarom ontbreekt de stem van moeders zelf? Deze intrigerende vragen worden uitgewerkt in een beschouwend artikel van een Canadese onderzoeker – en vormen de aanleiding voor verdere beschouwingen over de vraag of en hoe partnergeweld door werkt in de praktijk van ouderschap.