Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een lvb

Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een lvb

2023 | © 2023, Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025
Gratis

Omschrijving

Jongeren met een LVB en suïcidepreventie We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een LVB. Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt dat het hebben van een LVB kwetsbaarder maakt voor suïcidaliteit. Suïcidepreventie hoeft in de basis niet wezenlijk anders te zijn bij jongeren met een LVB. Ook bij hen is het belangrijk om contact te maken, door te vragen, samen naar zin en betekenis te zoeken, met een veiligheidsplan te werken, naasten te betrekken, op continuïteit van zorg in te zetten en als professional je kennis op peil te houden met suïcidepreventietrainingen, intervisie en netwerkbrede overleggen. Wel moet er in het contact met de jongeren en naasten rekening worden gehouden met de LVB. Hoe je dat doet, lees je in deze handreiking. Het doel van de handreiking is om praktische handvatten te bieden aan zorgprofessionals die werken met jongeren met een LVB. De handreiking is een eerste stap in het vertrouwder raken met het thema suïcidaliteit en het vergroten van de handelingsbekwaamheid. Een handreiking alleen is echter niet voldoende. Naast een handreiking zijn scholing en trainingen nodig om je de kennis en gespreksvaardigheden eigen te maken. Verder is het belangrijk dat er binnen de organisatie gewerkt wordt aan de randvoorwaarden voor suïcidepreventie. Denk bijvoorbeeld aan een breed draagvlak voor suïcidepreventie, duidelijkheid over wie wat doet en tijd voor overleg met naasten en andere professionals.