‘Het feit dat ik mijn hond achter moest laten, heeft mij weerhouden van mijn vlucht.’

‘Het feit dat ik mijn hond achter moest laten, heeft mij weerhouden van mijn vlucht.’

Productgroep Sozio 4 - 2020
Linda de Regt | 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Solange is helaas niet de enige. Uit de praktijk komt naar voren dat mensen in dergelijke situaties hun vlucht wel tot 10 jaar kunnen uitstellen, omdat zij hun dier niet achter willen laten. Afstand doen van het dier is geen optie voor de hulpvrager, omdat het dier echt als onderdeel van het gezin wordt beschouwd. Waar je een kind niet achterlaat, laat je ook je hond of kat niet achter. Het welzijn van het dier gaat voor op het herstel van de eigenaar. Stichting Blijf van mijn Dier vangt sinds 2014 huisdieren op voor honderden slachtoff ers van huiselijk geweld. Zij haalt hiermee de drempel, die kwetsbare mensen weerhoudt gebruik te maken van zorg, weg door het huisdier veilig onder te brengen in een liefdevol gastgezin. De periode van opvang varieert van één tot twaalf maanden en wordt gebaseerd op de duur van het zorgtraject van de hulpvrager. Op deze manier kan de hulpvrager zich zonder zorgen om het dier focussen op het eigen herstel. Omdat veel hulpvragers met multiproblematiek kampen en vrijwel altijd onvoldoende fi nanciële middelen hebben, betaalt Stichting Blijf van mijn Dier alle diergerelateerde kosten. Dit wordt vastgelegd in het contract dat Stichting Blijf van mijn Dier aangaat met de hulpvrager. De stichting is altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Specifiek zoekt zij naar huishoudens die bestaan uit een of twee volwassenen, zonder andere dieren. Binnen deze gezinnen kunnen de dieren het best tot rust komen, zolang hun baasje er niet is. Aanmelden kan via blijfvanmijndier.nl.