Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie!

Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie!

Productgroep Geron 2013-2
René chalk | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Nederland en België spelen globaal genomen dezelfde problemen in het lokaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van ouderen. Er komen meer ouderen. Men verwacht dat daardoor en door de verschuiving van takenpakketten van hogere naar lagere overheden, een groter beroep zal worden gedaan op ondersteuning door de overheid op lokaal niveau. Het accent in dit artikel ligt op de Nederlandse situatie. Participatie is daarbij het sleutelwoord.